Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
            
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok
Poland / Podlaskie / Białystok (city)
The University Clinical Hospital in Bialystok is one of the largest hospitals in Poland and the region and the most modern public hospital in the Podlaskie Voivodeship. The most specialised services are provided here under contract with the Podlasie branch of the National Health Fund and under agreements with the Ministry of Health. The most difficult cases from the medical point of view, requiring highly specialised knowledge and excellent equipment, are hospitalised here. As a university hospital, our role is also to provide pre- and postgraduate training for medical staff, as well as scientific and research activities aimed at developing medicine and improving the quality of treatment.
  • University Hospital

  • Department of Cardiac Surgery Department of Neurosurgery Department of Hematology Department of Thoracic Surgery Department of Vascular Surgery and Transplantation Department of Maxillofacial and Plastic Surgery Department of Infectious Diseases and Neuroinfection Department of Infectious Diseases and Hepatology Department of Internal Medicine and Metabolic Diseases
Asystent zdrowienia
Diagnosta laboratoryjnyInternal Medicine: Laboratory Medicine | Medical-technical laboratory assistant
Diagnostę laboratoryjnegoInternal Medicine: Laboratory Medicine | Medical-technical laboratory assistant
Dietetyk i fizjoterapeuta
Dozorca
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
Elektryk z uprawnieniami SEP typu E, D do 15 kV
Fizjoterapeuta
Gipsiarzy
Informatyk
Inspektor Ochrony RadiologicznejRadiology
Inspektora/referenta d/s zaopatrzenia
Kierownik zespołu realizacji umów
Kierownika Działu Informatyki
Komunikat dot. lekarzy spoza UE ubiegających się o staż podyplomowy w USK
Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową
Konserwator sprzętu medycznego
Lekarz radiologRadiology
Lekarz specjalista Onkologii KlinicznejInternal Medicine: Hematology / Oncology
Lekarza
Lekarza nefrologa
Lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii plastycznej
Lekarzy
Lekarzy
Lekarzy do pracy w klinice
Lekarzy specjalistów
Lekarzy specjalistów
Lekarzy ze specjalizacją z chirurgii onkologicznejInternal Medicine: Hematology / Oncology
Lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych i chęcią dalszego kształcenia się w kierunku nefrologii
Lekarzy ze specjalizacją z onkologii klinicznejInternal Medicine: Hematology / Oncology
Lekarzy ze specjalnością w dziedzinie dermatologia i wenerologia
Lekarzy ze specjalnością z chirurgii onkologicznejInternal Medicine: Hematology / Oncology
Logistyka
Magazynier
Mgr farmacji
Opiekunów medycznych
Palacza
Personel Centrum Zdrowia Psychicznego
Pielegniarka
Pielęgniarka Instrumentariuszka
Pielęgniarka oddziałowa
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki / Pielęgniarzy
Pielęgniarki instrumentariuszki (Blok operacyjny)
Pielęgniarki instrumentariuszki, pielęgniarki anestezjologiczne
Pielęgniarki i ratowników medycznych
Pielęgniarki Oddziałowej w I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ
PIELĘGNIARKI oraz RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
Pracownik do Działu Płac
Pracownik do działu Rozwoju i Inwestycji
Pracownik do Działu Rozwoju i Rozliczeń projektów
Pracownik do działu Rozwoju i rozliczeń projektów
Pracownik do działu Zamówień Publicznych
Pracownik do pracy w Dziale Zamówień Publicznych
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Pracownik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Pracownik ds. BHP
Pracownik działu projektów
Pracownik Działu Projektów
Pracownik działu zamówień publicznych
Pracownik Sterylizatorni
Pracowników
Praczka lub pracz
Psycholog
Psycholog
Psycholog
Psycholog
Psycholog
Psycholog kliniczny
Psycholog lub Psychoterapeuta
Radca prawny
Referenta w Zespole Realizacji Umów do pracy na pełnym etacie
Rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna, statystyk medyczny
Salowe
Specjalista ds. epidemiologii i zakażeń szpitalnych do Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych
Specjalista ds. inwestycji
Specjalista ds. rozwoju
Specjalistów
Specjalistów i lekarzy
Specjalistów i lekarzy
Specjalistów i lekarzy
Specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Statystyk medyczny na zastępstwo w Dziale Statystyki Medycznej
Statystyk medyczny na zastępstwo w Dziale Statystyki Medycznej
Statystyk medyczny w Dziale Statystyki Medycznej
Statystyka medycznego w Dziale Statystyki Medycznej
Statystyka medycznego w Dziale Statystyki Medycznej
Technika lub magistra fizjoterapii w wymiarze 0,5 etatu
Techników analityki medycznej
Techników analityki medycznej
Techników elektroradiologiiRadiology
Współpraca
Zatrudnimy lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy